Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Μεταβολή ποσοστού από μετόχους

Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 19.10.2020 ενημέρωσης που έλαβε από τους μετόχους της ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ και ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (φυσικό πρόσωπο), με ημερομηνία συναλλαγής 15.10.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι, ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ και ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (φυσικό πρόσωπο) προέβησαν στην πώληση του συνόλου των ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχαν στην ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. στις 15.10.2020, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 7,875% και 1,630% αντίστοιχα και συνολικά 9,505% του συνόλου των μετοχών της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι ο Κος Σταύρος Νένδος είναι πλεοψηφών και ελέγχων μέτοχος της Εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή οι, ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ και ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (φυσικό πρόσωπο) έπαψαν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε..

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v