Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29.04.2021 έλαβε γνωστοποίηση της BC Partners Holdings Limited, σύμφωνα με την οποία την ίδια ημέρα (29.04.2021) κατείχε έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC
Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a r.l., Summer Parent S.a r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a r.l. και Newco United Group Hellas S.a r.l. (η τελευταία εκ των οποίων κατείχε άμεσα) συνολικά 343.582.558 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των (εμμέσως κατεχόμενων) δικαιωμάτων ψήφου της BC Partners Holdings Limited στην Εταιρεία.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ' αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v