ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ανακοινώνει ότι:

O κ. Περάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eταιρίας,
μετέφερε στις 18/08/2021 50.484 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την
κοινή επενδυτική μερίδα «ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΜ-02» με συνδικαιούχο τον
πατέρα του Περάκη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ στην ατομική του μερίδα, οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,18%, επί συνόλου 27.379.200 κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v