ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 7.939 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 104.807,24 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 13,2016 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 375.389 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,34% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,05 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v