Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αγορά 2.000 μετοχών από Τσινάβο Παναγιώτη

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 11/10/2021 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 7,4108 ευρώ έκαστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v