Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 26/06/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 8/01/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 15/10/2021, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 14,48 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 28.960 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v