Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αγορά 1.000 μετοχών από Αστέριο Καντώνια

Η εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ύστερα από ενημέρωση του μετόχου της Αστερίου  Καντώνια του Ιωάννη γνωστοποιεί ότι την 26/11/2021  ο ανωτέρω μέτοχος  πραγματοποίησε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (1.000 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) αξίας 1.490,11  € .

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.

Λάρισα 29/11/2021 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v