Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αγορά 2.500 μετοχών από EVERTRANS

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007
και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς αυτήν, ότι η EVERTRANS SA,
συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και
το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 26/11/2021
σε αγορά 2.500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 11.737,51 Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v