Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014 της ΕΕ ότι, όπως την ενημέρωσαν :

  • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Ιουλία Χαϊδά, στις 29-12-2021, προέβη σε αγορά 15.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.877,22 ευρώ.
  • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Αναστασία Χαϊδά, στις 29-12-2021, προέβη σε αγορά 15.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 10.924,98 ευρώ
  • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Λυδία Χαϊδά, στις 29-12-2021, προέβη σε αγορά 15.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.906,61 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v