Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33, την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κατωτέρω συναλλαγές υπόχρεων προσώπων.

Ο κύριος Θεόδωρος Χρόνης, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας, προέβη στις 4/7/2022 σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 156.000 ευρώ. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Χρόνης δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Ο κύριος Γεώργιος Γκούσκος, Διευθυντής Προϋπολογισμού, Χρηματοοικονομικών Αναφορών και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας, προέβη στις 4/7/2022 σε πώληση 600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 4.680 ευρώ. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Γκούσκος δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v