Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος της Εταιρίας κα Βοτσαρίδου Ηλέκτρα του Ιωάννη, γνωστοποίησε την 17/11/2022 στην Εταιρία ότι την 16/11/2022 το ποσοστό που κατείχε επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου κατήλθε του ορίου του 5% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 4,9472% από 5,1088%, λόγω πώλησης μετοχών.

 

 

Θεσσαλονίκη, 17/11/2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v