Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007...

Η εταιρεία LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E. (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 01.02.2024 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε ο κος Νικόλαος Φωτόπουλος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνοντας Σύμβουλος της LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.) , στις 31.01.2024 αγόρασε 6.964 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην μέση τιμή 2,84 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v