Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 


Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου


Η  Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως, αρ. 50, με ΑΦΜ 094078571 («Εκδότρια»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, κατόπιν της από 09.02.2024 γνωστοποίησης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία AL MAVA HOLDINGS S.A. στις 07.02.2024 έφτασε το όριο του 5% και κατέχει άμεσα 946.405 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,032% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.     


 Χαλάνδρι, 13 Φεβρουαρίου 2024  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v