ΕΛΤΡΑΚ: Αγορές μετοχών από ELTRAK CP LTD

Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 18.09.2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 8.470 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 27.951 Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v