Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest Συμμετοχών: Πώληση μετοχών από Alpha Trust

Η Quest Συμμετοχών A.E. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 5/5/2020 σε πώληση 27.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 211.800,95.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v