Ευρωπαϊκή Πίστη: Πώληση μετοχών από μέλος ΔΣ

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές:
  • την Τετάρτη 13/01/2021, πούλησε 1.461 (χίλιες τετρακόσιες εξήντα μία) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 5,0000 ευρώ
  • την Πέμπτη 14/01/2021, πούλησε 4.320 (τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 5,0042 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v