ΕΛΤΟΝ: Αγορές μετοχών από τον CEO

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Νέστορας Παπαθανασίου, προέβη την 18/03/2021 σε αγορά 6.220 κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι ποσού 1,40 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 8.708,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v