Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.»
ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την
περίοδο από 03/09/2021-09/09/2021, αγόρασε συνολικά 241.182 ίδιες μετοχές

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 4.331.265 ίδιες μετοχές, ποσοστό
0,948% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v