Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά μετοχών από τον CEO

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος Χρήστος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., προέβη στις 13/9/2021 σε αγορά 10.483 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 51.052,21 ευρώ. Με την ως άνω αγορά, το σύνολο των άμεσων μετοχών της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. που κατέχει ο κύριος Γεωργακόπουλος, ανέρχεται σε 3.204.364 μετοχές (ποσοστό 12,0738%) ενώ το σύνολο των άμεσων και έμμεσων μετοχών που κατέχει διαμορφώνεται σε 7.176.258 μετοχές (ποσοστό 27,0395%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v