Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Πώληση ομολογιών από συνδεδεμένο μέλος

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική
γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η κα Χριστίνα Μητσούλη, προέβη στις 05.11.2021 σε πώληση 28 κοινών
ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, με μέση τιμή 1.017,484 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής
28.489,54 ευρώ.

Η κα Χριστίνα Μητσούλη είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014,
φυσικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Αλέξανδρο Κοκκίδη, Treasury Senior Director

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v