Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Αγορές μετοχών από τον CEO

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου), αγόρασε στις 06/12/2021 μέσω Συνδεόμενου Νομικού
Προσώπου, συνολικά 1.500 κοινές ονομαστικές μετοχές στην μέση τιμή 8,49€ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v