Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η Εταιρεία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014, ότι ο κ. Ευάγγελος Λιάσκας του Αλέξανδρου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005) πραγματοποίησε συναλλαγή την 16/05/2022 αγορά 41.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με συνολική αξία συναλλαγής 16.463,51 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v