Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

UNIBIOS Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

Η  Unibios Α.Ε. Συμμετοχών κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014 και του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 18.2.2022 απόφασης της Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, προέβη στις 14.06.2022 σε αγορά  2.000 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  0,552 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.113,78 ευρώ. Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών  «Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ».

Μετά από αυτές τις συναλλαγές η εταιρία κατέχει 109.421 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,70 % των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v