Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 08/07/2022, σε αγορά 20 ιδίων ομολογιών  «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» με μέση τιμή κτήσης 910,82 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 18.216,33 ευρώ, καθώς και σε αγορά 1 ιδίων ομολογιών «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3» με μέση τιμή κτήσης 900,79 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 900,79 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 164 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2», ήτοι ποσοστό 0,033% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία και 251 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3», ήτοι ποσοστό 0,084% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v