Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 11/07/2022, σε αγορά 21 ιδίων ομολογιών  «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» με μέση τιμή κτήσης 907,26 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 19.052,44 ευρώ, καθώς και σε αγορά 6 ιδίων ομολογιών «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3» με μέση τιμή κτήσης 898,84 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 5.393,01 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 185 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2», ήτοι ποσοστό 0,037% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία και 257 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3», ήτοι ποσοστό 0,086% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v