Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Κορωπί, 22/07/2022

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/06/2022, ανακοινώνει ότι την περίοδο 19/07/2022 - 20/07/2022, αγόρασε συνολικά 939 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

19/07/2022

464

729,80

1,5728

1,5700

1,5750

20/07/2022

475

755,25

1,5900

1,5900

1,5900

Σύνολο

939

1.485,05

 

 

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 939 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0046% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: [email protected]

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 19.07.2022-20.07.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v