Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή ότι :

  • η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία Χαϊδά, στις 29-7-2022, προέβη σε αγορά 12.200 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 6.385,15 ευρώ.
  • η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Αναστασία  Χαϊδά, στις 29-7-2022, προέβη σε αγορά 2.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 1.043,20 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v