Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ: Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για την καταβολή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v