Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (22/09/2022)...

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 22/09/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,18 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 8.361,66 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 507.145 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,4730 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v