Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021...

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από το νόμιμο ελεγκτή της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, για τη χρήση 2021.

 

Θεσσαλονίκη, 3-11-2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v