Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

UNIBIOS Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση τις παρακάτω Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες :

Ο κ. Ορφέας Μαυρίκιος  Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μας επώλησε κατά την συνεδρίαση της 16.11.2022  231.000 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 231.000 δικαιώματα ψήφου). Η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην αγορά αξιών με τιμή Ευρώ 0,66 ανά μετοχή (συνολικό ποσό 152.460 ευρώ). Ακολούθως την επομένη ημέρα 17.11.2022 ο κ. Μαυρίκιος επώλησε 100.000 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 100.000 δικαιώματα ψήφου). Η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην αγορά αξιών με τιμή ευρώ 0,67 ανά μετοχή (συνολικό ποσό 67.000 ευρώ).  

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών ο κύριος Μαυρίκιος μας εδήλωσε ότι κατέχει πλέον άμεσα μεν 15,25% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας και έμμεσα 4,56% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας, οπότε το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ανέρχεται σε 19,88%.

Ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας επώλησε κατά την συνεδρίαση της 16.11.2022  231.000 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 231.000 δικαιώματα ψήφου). Η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην αγορά αξιών με τιμή Ευρώ 0,66 ανά μετοχή (συνολικό ποσό 152.460 ευρώ).

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής ο κύριος Σβορώνος μας εδήλωσε ότι κατέχει πλέον άμεσα μεν 18,09% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας και έμμεσα 1,66% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας, οπότε το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ανέρχεται σε 19,75%.

Ακολούθως ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας επώλησε κατά την συνεδρίαση της 17.11.2022  50.000 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 50.000 δικαιώματα ψήφου) Η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην αγορά αξιών με τιμή Ευρώ 0,67 ανά μετοχή (συνολικό ποσό 33.500 ευρώ).

 

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται (1) στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και (2) στα πλαίσια της υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 και επόμενα του Ν.3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v