Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (20/1/2023)...

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 3/1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 20/1/2023, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,18 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 15.538,22 ευρώ.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 692.661 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,6460% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v