Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 31/01/2023 σε αγορά 2.800 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 6,1512 ευρώ έκαστη και στη 1/02/2023 σε αγορά 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 6,1967 ευρώ έκαστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v