ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 11/10/2023)...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29 Νοεμβρίου 2023 προέβη σε αγορά 938 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 23.351,44  (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 24,895 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.435.260 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,20% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 18,019 ανά μετοχή.

 

Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v