ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 11/10/2023)...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Νοεμβρίου 2023 προέβη σε αγορά 9.735 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 237.783,70  (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 24,426 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.444.995 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,21% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 18,045 ανά μετοχή.

 

Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v