ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)...

Ανακοινώνεται ότι στις 17 Απριλίου 2024 η κα Χαρίκλεια Θανοπούλου, σύζυγος του κου Κωνσταντίνου Θανόπουλου, προέβη σε αγορά 2.000 μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. συνολικής αξίας Ευρώ 52.180,00.

 

Ο κος Κωνσταντίνος Θανόπουλος είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) της Εταιρείας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014.

 

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v