Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (02/05/2024)...

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 3/1/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 02/05/2024, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 1.311 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,76 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.553,74 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.231.051 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,1481% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v