Νέος παίκτης στην κινητή τηλεφωνία της Κύπρου

Στη διαδικασία του πλειστηριασμού για χορήγηση δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας νέου δικτύου κινητής τηλεφωνίας συμμετείχαν η Cablenet και η PrimeTel, με τη δεύτερη να αποχωρεί όταν η τιμή πλειοδοσίας έφτασε στα €7 εκατ. από €4,2 εκατ. που ήταν η τιμή εκκίνησης.

Νέος παίκτης στην κινητή τηλεφωνία της Κύπρου

Αλλαγές στα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να φέρει η επιτυχία της Cablenet στον πλειστηριασμό για χορήγηση δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας νέου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, που πραγματοποιήθηκε χθες.

Στη διαδικασία του πλειστηριασμού συμμετείχαν η Cablenet και η PrimeTel, με τη δεύτερη να αποχωρεί όταν η τιμή πλειοδοσίας έφτασε στα €7 εκατ. από €4,2 εκατ. που ήταν η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού.

Όπως έδειξε η διαδικασία, λεπτομέρειες της οποίας δημοσιεύει το τμήμα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το ενδιαφέρον υπήρξε έντονο εκ μέρους και των δύο εταιρειών.

Ο πλειστηριασμός είχε ως αντικείμενο συγκεκριμένα τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το έγγραφο του σχετικού διαγωνισμού που προηγήθηκε της διαδικασίας πλειοδοσίας, η χρονική διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ραδιοεπικοινωνιών είναι για δέκα χρόνια ενώ αναμένεται πως τουλάχιστον δύο χρόνια πριν τη λήξη της εξουσιοδότησης θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να συζητηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, είτε της ανανέωσης της είτε της προκήρυξης νέου διαγωνισμού.

Με βάση τις λεπτομέρειες που καθορίζονται, ο επιτυχών πλειοδότης, δηλαδή η Cablenet, υποχρεούται να ιδρύσει και να λειτουργήσει ευρυζωνικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέταρτης γενεάς (4G) για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα καλύπτει γεωγραφικά το 50% των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, και το 75% των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Παράλληλα, υποχρεούται να προσφέρει στους χρήστες (καταναλωτές), και σε όλη την επικράτεια του δικτύου της, τέταρτης γενεάς (4G), δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps.

Πηγή: Stockwatch

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v