Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Εκτίναξη κερδών με στάσιμους τζίρους!

Εισηγμένες εταιρείες βρίσκουν τον τρόπο να ανεβάζουν δραστικά την κερδοφορία τους, αν και υποχρεώνονται σε παραπλήσια, ή ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από το ΧΑ. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Εκτίναξη κερδών με στάσιμους τζίρους!

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό πτώσης του ΑΕΠ από τρίμηνο σε τρίμηνο παρουσιάζει τάση αποκλιμάκωσης, η ουσία είναι πως η κρίση στην πραγματική οικονομία βαθαίνει ολοένα και περισσότερο και πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων που απευθύνεται στην εσωτερική αγορά υποχρεώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων.

Παρ' όλα αυτά, δεν είναι λίγες εκείνες οι εταιρείες που ακόμη και σε ένα τόσο δυσχερές περιβάλλον καταφέρνουν να ανεβάζουν το κοντέρ της κερδοφορίας τους, δείχνοντας πως μπορούν να προσαρμόζονται αποτελεσματικά ακόμη και σε συνθήκες βαθιάς κρίσης.

Άλλωστε, όπως προκύπτει και από τις μέχρι σήμερα δημοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου των εισηγμένων, δεν χρειάζεται πάντοτε μεγάλη άνοδος των πωλήσεών τους για να βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά αντίθετα πολλές είναι σε θέση να αυξήσουν δραστικά την κερδοφορία τους μέσα από το ψαλίδισμα του κόστους.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εννεαμήνου δώδεκα επιχειρήσεων, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

• Από τις επτά εταιρείες που υποχρεώθηκαν σε κάμψη των πωλήσεών τους, οι πέντε αύξησαν τα προ φόρων κέρδη τους από 61,8% έως και 161,4%! Όσο για την έκτη (ΟΤΕ) που είδε την κερδοφορία της να υποχωρεί, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην περυσινή ύπαρξη σημαντικού ύψους μη επαναλαμβανόμενων κερδών. Αυτό προκύπτει άλλωστε και από το ότι τα φετινά προ φόρων κέρδη του ΟΤΕ για το τρίτο τρίμηνο ήταν αυξημένα κατά 80,6%.

• Άλλες τρεις επιχειρήσεις του παρατιθέμενου πίνακα σημείωσαν κάποια άνοδο στις πωλήσεις τους (μονοψήφιο ποσοστό) και παράλληλα είτε κατάφεραν να εκτινάξουν την κερδοφορία τους, είτε να περάσουν από ζημίες σε κέρδη. Έτσι, η Πετρόπουλος αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 7,6%, βλέποντας την κερδοφορία της να βελτιώνεται με πολύ πιο υψηλό ρυθμό (+120,8%), καθώς οι ζημίες των 2,32 εκατ. ευρώ μεταβλήθηκαν σε κέρδη 484 χιλιάδων. Η Paperpack-Τσουκαρίδης ανέβασε τις πωλήσεις της 3,7% και τα κέρδη της 1.229% (από 64 σε 851 χιλιάδες ευρώ). Επίσης, η Unibios συνδύασε την τόνωση των πωλήσεών της κατά 9,5% με τη μετατροπή των ζημιών της ύψους 1,57 εκατ. σε μικρά κέρδη (42 χιλιάδες ευρώ)!

• Στην περίπτωση της εταιρείας Δρομέας, η αύξηση του τζίρου ήταν μεν μεγάλη (+47,7%), αλλά το ποσοστό βελτίωσης της κερδοφορίας ήταν πολλαπλάσιο (+214%), καθώς οι ζημίες των 831 χιλ. ευρώ μετατράπηκαν σε κέρδη ύψους 947 χιλ. ευρώ.

• Το τρίτο φετινό τρίμηνο, οι έντεκα αναφερόμενες εταιρείες είδαν αθροιστικά τα προ φόρων κέρδη τους να αυξάνονται κατά 90,4%!

 

Αποτελέσματα εννεαμήνου εισηγμένων εταιρειών

Εταιρεία

Κύκλος εργασιών

Κέρδη προ φόρων

Κέρδη προ φόρων

 

9μηνο

2013

9μηνο

2012

Μεταβολή

9μηνο

2013

9μηνο

2012

Μεταβολή

Q3

2013

Q3

2012

Μεταβολή

Hellas On Line

167,056

178,057

-6,2%

2,414

-12,509

119,3%

1,810

-4,623

139,2%

Paperpack

10,495

10,122

3,7%

851

64

1229,7%

63

78

-19,2%

Quest Holdings

209,685

202,764

3,4%

4,113

1,017

304,4%

1,226

-113

1185,0%

Unibios

6,142

5,607

9,5%

42

-1,570

102,7%

204

-502

140,6%

Βογιατζόγλου

11,860

13,915

-14,8%

104

-581

118,0%

473

-313

251,0%

Γενική Εμπορίου

18,036

18,167

-0,7%

677

259

161,4%

242

-62

490,3%

Δρομέας

9,428

6,382

47,7%

947

-831

214,0%

1,266

21

5928,6%

Σαράντης

171,834

173,283

-0,8%

13,625

8,419

61,8%

5,336

4,631

15,2%

ΕΛΤΡΑΚ

61,095

66,648

-8,3%

938

-1,946

148,2%

242

-62

490,3%

ΟΤΕ

3,008,600

3,285,700

-8,4%

490,200

621,100

-21,1%

255,400

141,400

80,6%

Πετρόπουλος

37,913

35,227

7,6%

484

-2,328

120,8%

124

-387

132,0%

Πλαίσιο

197,224

203,106

-2,9%

10,706

6,197

72,8%

4,022

1,979

103,2%

ΣΥΝΟΛΟ

3,909,368

4,198,978

-6,9%

525,101

617,291

-14,9%

270,408

142,047

90,4%

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν πως η πλειονότητα των εισηγμένων θα καταφέρει φέτος να εμφανίσει αυξημένη κερδοφορία. Ωστόσο, δείχνουν πως ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων μπορεί να ανεβάζει τις οικονομικές του επιδόσεις ακόμη και σε περιβάλλον οικονομικής στενότητας λόγω:

Πρώτον, των δραστικών περικοπών στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και προώθησης.

Δεύτερον, μειωμένης έκθεσης απέναντι στις τράπεζες, άρα και χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης με το οποίο επιβαρύνεται.

Τρίτον, επιτυχημένης πορείας προγραμμάτων αναδιάρθρωσης που ξεκίνησαν στο παρελθόν και έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Γενικότερα, πολλές εταιρείες έχουν περιορίσει το μέγεθός τους προσαρμόζοντάς το στα νέα δεδομένα της ζήτησης, έχοντας παράλληλα μειώσει τις δραστηριότητές τους μόνο σε τομείς που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Και τέταρτον, της εξασθένησης στην ισχύ πολλών ανταγωνιστικών εταιρειών, οι οποίες αναγκάστηκαν είτε να αποχωρήσουν από την αγορά, είτε να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την παρουσία τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Πλαίσιο η οποία μετά τη βαθιά και πολυετή κρίση που πλήττει την αγορά φέτος βαδίζει σε ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας!

Σύμφωνα με παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς, η τάση αυτή θα συνεχιστεί τόσο στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, όσο κυρίως και το 2014 για δύο ακόμη λόγους:

Πρώτον, γιατί αναμένεται μείωση στα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνουν οι τράπεζες τις επιχειρήσεις (πέρα από την πτώση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ προβλέπεται και πρόσθετη υποχώρηση στα spreads των επιτοκίων).

Και δεύτερον, επειδή συνεχίζεται η πτωτική πορεία των ενοικίων και του κόστους εργασίας, πότε με περαιτέρω μειώσεις αποδοχών, πότε με μείωση του αριθμού των εργαζομένων (απολύσεις, προγράμματα εθελουσίας εξόδου) και πότε με συνδυασμό αυτών των δύο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v