Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Μάχες» εισηγμένων στην... πόρτα των τραπεζών!

Σε διαπραγματεύσεις για αναδιαρθρώσεις δανείων βρίσκονται οι... μισές εταιρείες του Χ.Α. Τα αιτήματα των διοικήσεων και η στάση των πιστωτών. Πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα. Τι δείχνουν δέκα χαρακτηριστικά παραδείγματα.

«Μάχες» εισηγμένων στην... πόρτα των τραπεζών!

Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου των εισηγμένων, όπου διαπιστώθηκαν για μία ακόμη φορά οι έντονες επιπτώσεις της βαθιάς οικονομικής κρίσης στις επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η οικονομική κρίση, βέβαια, δεν επηρέασε αρνητικά μόνο το σκέλος των πωλήσεων και των κερδών των εταιρειών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και την ικανότητά τους να προφυλάσσουν τη ρευστότητά τους, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι κάνουλες των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων παραμένουν κλειστές.

Οι μισές περίπου εισηγμένες του Χ.Α. βρίσκονται αυτόν τον καιρό σε συνεχείς συζητήσεις με τις τράπεζες για το πώς και πότε θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους, ζητώντας μεταφορές αποπληρωμών στο μέλλον και, πολύ συχνά, χαμηλότερα επιτόκια και φρέσκο χρήμα.

Στο μέτωπο αυτό, θα δούμε πώς έχουν οι τελευταίες εξελίξεις -ενδεικτικά- σε δέκα εισηγμένες, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων εννεαμήνου που δημοσίευσαν.

ALTEC

Παρά την υποχώρηση των πωλήσεων (από 18,1 σε 14,8 εκατ. ευρώ), ο γνωστός όμιλος πληροφορικής σημείωσε θετικό EBITDA (498 χιλ. ευρώ), σε περίοδο βαθιάς κρίσης, και η μεγάλη ζημία προ φόρων (-4,59 εκατ. ευρώ) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιβάρυνση του ομίλου με τεράστιους τόκους (4,022 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαια ήταν έντονα αρνητικά (-70,9 εκατ. ευρώ) και προβλήματα ρευστότητας εμφανή. Η ιδιαιτερότητα πάντως της ALTEC είναι ότι οι κυριότεροι πιστωτές της είναι ταυτόχρονα και σημαντικοί μέτοχοι.
Η διοίκηση -όπως αναφέρει- είχε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για τη µετάθεση της ηµεροµηνίας των δόσεων αποπληρωµής των οµολογιακών δανείων. Τον Μάρτιο του 2013, υπογράφηκαν συµβάσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για τη µετάθεση των δανειακών υποχρεώσεων ποσού 13.350.000 και 30.000.000 στη χρήση 2014. Ταυτόχρονα οι τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν στον όµιλο πιστωτικά όρια βραχυπρόθεσµου δανεισµού για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Η διοίκηση, έχοντας την πεποίθηση ότι έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των µετόχων, οι οποίοι κατά κύριο µέρος ταυτίζονται µε τις πιστώτριες τράπεζες, κατήρτισε την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στη βάση της συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ο εισηγμένος όμιλος κατάφερε να αυξήσει δραστικά το ύψος του κύκλου εργασιών του (από 5,77 σε 7,86 εκατ. ευρώ) και να γυρίσει τις περυσινές ζημίες προ φόρων των 2,38 εκατ. σε κέρδη 291 χιλιάδων ευρώ.

Παρ' όλα αυτά, το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμο παθητικό) είναι αρνητικό κατά 3,26 εκατ. ευρώ και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προσωπικό και δημόσιο στις 30/9/2013 ανέρχονταν στα 391,7 χιλιάδες ευρώ. Τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα αν δεν εισπράττονταν 704 χιλιάδες ευρώ από πώληση παγίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν στα 6,3 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του ομίλου σχεδιάζει να επιλύσει το πρόβλημα της ρευστότητας μέσα από: α) το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που διαθέτει, β) ρύθμιση υποχρεώσεων για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, γ) πώληση συμμετοχών και ακινήτων σε συγγενείς εταιρείες επενδύσεων ακινήτων, δ) είσπραξη λογαριασμών εκτελεσμένων έργων του δημόσιου τομέα, ε) πώληση ορισμένων μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.

AUDIOVISUAL

Μπορεί τα αποτελέσματα εννεαμήνου να μην εντυπωσίασαν, ωστόσο η εισηγμένη φαίνεται να κερδίζει ανάσες ρευστότητας και τον απαραίτητο χρόνο ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στο οποίο έχει καταλήξει.

Στο εννεάμηνο, κατάφερε να διατηρήσει το ύψος των πωλήσεών της (στα 19,3 εκατ. ευρώ και μάλιστα με ανοδικό τρίτο τρίμηνο), ενώ οι μεγάλες ζημίες της (12,3 εκατ. ευρώ) οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα.

Από την άλλη πλευρά, η Audiovisual κατάφερε να ολοκληρώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ και να προχωρήσει σε μετατροπές δανείων από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα για ένα σημαντικό τμήμα των τραπεζικών της υποχρεώσεων, ενώ για ένα άλλο κομμάτι των υποχρεώσεών της οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΒΑΡΑΓΚΗΣ

Υποχώρηση πωλήσεων (από τα 3,55 στα 2 εκατ. ευρώ), αρνητικό EBITDA (-1,1 εκατ. ευρώ) και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα (-2,34 έναντι -1,26 εκατ. ευρώ) σημείωσε στο εννεάμηνο του 2013 ο όμιλος Βαράγκη.

Η δυσμενής εικόνα των αποτελεσμάτων συμπληρώνεται από τα αρνητικά ίδια κεφάλαια (-1,45 εκατ. ευρώ) και από καθαρό δανεισμό λίγο χαμηλότερο των 11 εκατ. ευρώ. Άλλωστε και ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρεται σε «αβεβαιότητα που ενδεχομένως δημιουργεί αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του ομίλου να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα».

Η βελτίωση της ρευστότητας θα μπορούσε να επηρεαστεί μέσα από την κάλυψη ομολογιακού δανείου που είναι άμεσα μετατρέψιμο σε μετοχές. Το σχετικό ΜΟΔ είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση του περασμένου Μαρτίου και αφορούσε ποσό έως 2,5 εκατ. ευρώ. Ήδη, τα 300 χιλιάδες ευρώ έχουν κατατεθεί και η διοίκηση εκτιμά πως το σύνολο του ανωτέρω μετατρέψιμου ομολογιακού θα καλυφθεί από υφιστάμενους και νέους επενδυτές μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ο όμιλος είναι κοντά στην ανάληψη πολύ σημαντικών έργων σε Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αναμένονται να έχουν ανατεθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ έχει ήδη προεπιλεγεί από τις τοπικές κυβερνήσεις ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης που έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία και το κύρος να φέρει εις πέρας αυτές τις εργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βαράγκης έχει προβεί στη δημιουργία της Varangis International Factory με έδρα την Ντόχα του Κατάρ με σκοπό την ίδρυση εργοστασίου, όπως προβλέπεται από την τοπική νομοθεσία περί επενδυτικών κινήτρων για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας. Η εισηγμένη έχει ήδη λάβει τις σχετικές άδειες από την τοπική κυβέρνηση και βρίσκεται στην αναζήτηση επενδυτών με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση του ανωτέρου εργοστασίου, βασικός προμηθευτής του οποίου θα είναι η μονάδα παραγωγής του Σχηματαρίου. Οι συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.

Όπως επίσης τονίζεται από την εισηγμένη, «ο όμιλος και η εταιρεία εκπληρώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης μέσω των χρηματικών πόρων που έχουν στη διάθεσή τους, ωστόσο οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης για το άμεσο μέλλον».

ΚΡΕΚΑ

Η ΚΡΕΚΑ κατάφερε στο εννεάμηνο να ανεβάσει τις πωλήσεις της (από 22,4 σε 23,1 εκατ. ευρώ), να αυξήσει το EBITDA (από τα +540 στα +811 χιλιάδες ευρώ), να γυρίσει θετικό EBIT (+248 χιλ. ευρώ), να σημειώσει θετικές ταμειακές ροές και οι προ φόρων ζημίες της (-946 χιλ.) να οφείλονται αποκλειστικά στα μεγάλα χρηματοοικονομικά έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται (1,158 εκατ. ευρώ).

Στις 30/9 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης ανέρχονταν στα 11 εκατ. ευρώ και ο καθαρός της δανεισμός ήταν λίγο πάνω από τα 13 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΚΡΕΚΑ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων 7,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, η επίτευξη συμφωνίας για επαναρρύθμιση τραπεζικού δανεισμού κρίνεται καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας στο μέλλον.

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Μείωση πωλήσεων (από 9,84 σε 9,04 εκατ. ευρώ), αρνητικό EBITDA (-1,4 εκατ.), καθαρές ζημίες 2,65 εκατ. ευρώ και αρνητικές ταμειακές ροές σημείωσε ο όμιλος Μπουτάρη το εννεάμηνο. Ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν κοντά στα 21 εκατ. ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στα 2,67 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη είχε επιμηκύνει τα δάνειά της το 2012 και παράλληλα εκταμίευσε και νέα πίστωση γύρω στα 4-5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τώρα βρίσκεται και πάλι σε διαβούλευση για νέα επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής ενός σημαντικού τμήματος του τραπεζικού δανεισμού. Ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει πως «το ενδεχόμενο να μην τηρηθούν εκ μέρους της εταιρείας οι συμβατικά απορρέοντες όροι αποπληρωμής των δανείων, ή της μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησής της υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου».

YALCO

Υποχώρηση πωλήσεων (από τα 21,8 στα 19,6 εκατ. ευρώ), αρνητικό EBITDA (-432 χιλ. ευρώ), καθαρές ζημίες 3,65 εκατ. ευρώ (από -4,5 εκατ.) και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές κοντά στο 1 εκατ. ευρώ σημείωσε η YALCO στο εννεάμηνο. Στις 30/9, μάλιστα, ο καθαρός δανεισμός υπερέβαινε τα 40 εκατ. ευρώ, όταν τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά (-9,39 εκατ. ευρώ). Υπήρχαν ληξιπρόθεσμοι τόκοι και δόσεις και το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού είχε καταστεί βραχυπρόθεσμο.

Μέχρι την ημερομηνία επισκόπησης των αποτελεσμάτων, η εισηγμένη δεν είχε λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις από τις τράπεζες για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ποσών, καθώς και την παρέκκλιση (waiver) εφαρμογής των δανειακών όρων. Η YALCO, πάντως, έχει καταρτίσει πενταετές πλάνο αναδιάρθρωσης-αναχρηματοδότησης που έχει υποβάλει στις τράπεζες.

SPIDER

Πτώση πωλήσεων (από 12,1 σε 7,4 εκατ. ευρώ), αρνητικό EBITDA (-3,83 εκατ. ευρώ), ζημίες προ φόρων 6,1 εκατ. ευρώ κι αρνητικές ταμειακές ροές ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου. Η δυσμενής εικόνα συμπληρώνεται από αρνητικά ίδια κεφάλαια 12,4 εκατ. ευρώ και από καθαρό δανεισμό άνω των 39 εκατ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσµες και ρυθµισµένες υποχρεώσεις του οµίλου στις 30/9 είχαν ως εξής: Έχει καθυστερήσει στην καταβολή παρακρατούµενων φόρων 346 χιλ. και έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις 81 χιλ. ευρώ συνολικά. Επιπλέον, ο όµιλος έχει καθυστερήσει στην καταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων ποσού 167 χιλ. ευρώ, ενώ έχει ρυθµίσει ασφαλιστικές υποχρεώσεις 3,757 εκατ. ευρώ. Επίσης δεν είχαν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ποσού 1,274 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας ευελπιστεί πως μέσα από την τόνωση της ρευστότητάς της, τη ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού, τον διαρκή έλεγχο στα κόστη και στην επιλογή προϊόντων με βελτιωμένο μικτό κέρδος, θα καταφέρει να επιτύχει ανάκαμψη μεγεθών. Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι απαιτήσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΒΙΟΤΕΡ

Στο εννεάμηνο, τα έσοδα της ΒΙΟΤΕΡ μειώθηκαν από τα 6,7 στα 4,65 εκατ. ευρώ, οι ζημίες περιορίστηκαν από τα 14,6 στα 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά (-7,5 εκατ.) και ο καθαρός δανεισμός γύρω στα 114 εκατ. ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρεται σε αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας, σημειώνοντας πως «η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης και της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας τελεί υπό τις προϋποθέσεις της δυνατότητας μελλοντικής επίτευξης των δεσμευτικών οικονομικών επιδόσεων, της διασφάλισης αναχρηματοδοτικών πόρων, καθώς και της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεών της».

Η διοίκηση της ΒΙΟΤΕΡ αναφέρεται -μεταξύ άλλων- σε: α) υπογεγραμμένη σύμβαση για έργα της ΔΕΗ ύψους 7 εκατ. ευρώ, β) εκτελεσμένες και τιμολογημένες εργασίες (κυρίως προς το δημόσιο), καθώς και σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις πλέον των 40 εκατ. ευρώ και για άλλα 30 εκατ. που βρίσκονται στο στάδιο του εφετείου.

Αναφέρει, επίσης, πως βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες, για αναχρηματοδότηση και επιμήκυνση δανείων, μέσω εκχώρησης απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο.

ΑΤΤΙΚΑΤ

Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα του κατασκευαστικού ομίλου στο εννεάμηνο. Κύκλος εργασιών μόλις 239 χιλ. ευρώ, αρνητικό EBITDA 2,12 εκατ. ευρώ, ζημία προ φόρων 9,8 εκατ., αρνητικά ίδια κεφάλαια 11,4 εκατ. ευρώ και καθαρός δανεισμός 39,5 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση είχε κάνει κινήσεις ένταξης στις διατάξεις του άρθρου 99 και επίσης επιδιώκει την είσπραξη οφειλομένων από το Δημόσιο για έργα που έχουν ολοκληρωθεί.

Υπάρχει πάντως σοβαρό ζήτημα ρευστότητας λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 46,43 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, «η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η επιτυχής έκβαση της έφεσης της εταιρείας στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για μη επικύρωση της καταρτισθείσας με τους πιστωτές συμφωνία (άρθρου 99 του Ν. 3588/2007) κρίνεται καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ομίλου στο μέλλον».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v