Απόφαση για παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου

Την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για την παραχώρηση του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου επισφράγησαν σήµερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007, ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Γιώργος Βουλγαράκης, ο πρόεδρος της Ολυµπιακά Ακίνητα, κ. Χρήστος Χατζηεµµανουήλ, ο Γεν. Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείµ Τσόκας και ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης.

Απόφαση για παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου
Την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για την παραχώρηση του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου επισφράγησαν σήµερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007, ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Γιώργος Βουλγαράκης, ο πρόεδρος της Ολυµπιακά Ακίνητα, κ. Χρήστος Χατζηεµµανουήλ, ο Γεν. Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείµ Τσόκας και ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης.

Με την εξέλιξη αυτή, η οποία αποτελεί παράδειγµα ειλικρινούς συνεργασίας Πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, ανοίγει ο δρόµος για την υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης ενός πολύ σηµαντικού κοµµατιού της Ολυµπιακής κληρονοµιάς, µε γνώµονα το όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Η συµφωνία, το οριστικό κείµενο της οποίας παραδόθηκε στον ∆ήµο, προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης του Σταδίου στον ∆ήµο Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ερασιτεχνικών και επαγγελµατικών αθλητικών σωµατείων, καθώς και της νεολαίας, και τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ∆ήµου.

Η υπογραφή της σύµβασης θα γίνει εντός των εποµένων ηµερών, αµέσως µετά την έγκρισή της από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσης των µη αθλητικών υποδοµών µε χρήσεις εκθεσιακών-συνεδριακών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Από τις δράσεις αυτές θα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα έσοδα για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης. Η καλή

λειτουργία του Σταδίου θα διασφαλίζεται από ειδική επιτροπή επίβλεψης χρήσεων, που θα σχηµατιστεί µε συµµετοχή όλων των µερών και θα προεδρεύεται από τον Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης.

Η παραχώρηση αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και είναι αορίστου διαρκείας. Επαναδιαπραγµάτευση των όρων παραχώρησης µπορεί να γίνει µετά την 15η Σεπτεµβρίου 2011.

Η αξιοποίηση του Παγκρητίου Σταδίου θα γίνει σε συνδυασµό µε το γενικότερο σχέδιο ανάπλασης του παραλιακού µετώπου της πόλης του Ηρακλείου.

Ειδικότερα, µε τη συµφωνία τίθενται οι νοµικές βάσεις για την ανάπλαση και αξιοποίηση της όµορης παράλιας έκτασης, µέσω σύµπραξης της Ολυµπιακά Ακίνητα και του ∆ήµου. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός πρότυπου πολυχώρου, όπου θα συνυπάρχουν δράσεις πολιτισµού, εµπορίου και αναψυχής, δηµιουργώντας έναν ελκυστικό πόλο για τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.

Στόχος του συνολικού σχεδιασµού είναι η ανάδειξη του Παγκρητίου Σταδίου σε σηµείο αναφοράς για την πόλη του Ηρακλείου, και γενικότερα για την Κρήτη.

Με την συµφωνία, εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα της µεγάλης και σηµαντικής Ολυµπιακής εγκατάστασης και σταµατά η επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογουµένων. Με την υλοποίηση του σχεδιασµού, οι πολίτες παύουν να επιβαρύνονται µε το υψηλό κόστος συντήρησης, λειτουργίας και φύλαξης και αποκτούν νέες επιλογές, που ικανοποιούν επιτακτικές, σύγχρονες ανάγκες τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v