Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φορολογικές Δηλώσεις 2015: Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν απαλλαγή

Από τις αρμόδιες εφορίες για υποβολή... υπεύθυνης δήλωσης καλούνται να περάσουν οι φορολογούμενοι σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Τι ισχύει για τους συζύγους.

Φορολογικές Δηλώσεις 2015: Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν απαλλαγή

Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι για την έκδοση διοικητικών πράξεων (π.χ. έκδοση Α.Φ.Ε.), από τα τμήματα των Δ.Ο.Υ., για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ., η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

Επισημαίνεται ότι οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.

Σχετικά υποδείγματα αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v