Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα γίνει η στροφή στην κοινωνική οικονομία

Εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο μέσω του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας αναζητά το υπουργείο Εργασίας. Σε ποιους τομείς βλέπει δυνατότητες ανάπτυξης. Το σχέδιο για τη μεταβίβαση πτωχευμένων εταιριών σε συνεταιρισμούς. Τι αλλάζει στο θεσμικό πλαίσιο.

Πώς θα γίνει η στροφή στην κοινωνική οικονομία

Την περαιτέρω στήριξη της κοινωνικής οικονομίας μέσω αναθεώρησης του νομικού πλαισίου επιδιώκει το υπουργείο Εργασίας, με στόχο αφενός την προώθηση ενός εναλλακτικού παραγωγικού σχεδίου, αφετέρου, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σήμερα εκτιμάται ότι οι δράσεις κοινωνικής οικονομίας που υλοποιούνται μέσω αγροτικών συνεταιρισμών, αστικών συνεταιρισμών και ΚΟΙΝΣΕΠ αντιστοιχούν μόλις στο 0,7% του ΑΕΠ. Στο υπουργείο Εργασίας θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για διεύρυνση του χώρου που καταλαμβάνει η κοινωνική οικονομία, ώστε να πλησιάζει τα ευρωπαϊκά επίπεδα ως μερίδιο στο ΑΕΠ, ήτοι κοντά στο 10%.

Ήδη την περασμένη Τρίτη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) αποφάσισε τη σύσταση διϋπουργικής επιτροπής για την κοινωνική οικονομία, για να προωθήσει τη συγκεκριμένη αναθεώρηση.
Στόχος του όλου εγχειρήματος είναι να αρθεί η σημερινή πολυδιάσπαση που διαπιστώνεται, να ενοποιηθεί η συνεταιριστική νομοθεσία και να εξειδικευθούν όλες οι ειδικές περιπτώσεις, στη βάση των διεθνών καλών πρακτικών.

Σύμφωνα μάλιστα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου που συντονίζει τις δράσεις, η ανάπτυξη εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας θα βοηθήσει δυναμικούς κλάδους όπως ο αγροτοδιατροφικός, ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, η ενέργεια και το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση προγραμματίζει τις εξής πρόσθετες ενέργειες:

* Συγκροτείται Διϋπουργική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονομία. Τον συντονισμό της Επιτροπής θα αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι νομοπαρασκευαστικές εργασίες της αναμόρφωσης του ν. 4019/2011 που διέπει τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) θα ολοκληρωθούν μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, στη συνέχεια το νέο νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 θα έχει γίνει νόμος του κράτους. Εν τω μεταξύ, οι τροποποιήσεις του ν. 4019/2011 θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια» στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, προς ενημέρωση και ανοιχτή διαβούλευση.

* Διαμορφώνεται το πλαίσιο συνεργασίας του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τις δομές της κοινωνικής οικονομίας κατά τρόπο που να ευνοεί και να στηρίζει τα αντίστοιχα εγχειρήματα.

* Δημιουργία ειδικών υποστηρικτικών δομών που θα στηρίζουν τα εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα στάδια λειτουργίας τους.

* Δημιουργία ενός ευνοϊκού συστήματος χρηματοδότησης μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και με τη δημιουργία νέων.

* Εκπόνηση σχεδίου δράσης και νομοθετικών παρεμβάσεων για τη μεταβίβαση υπό πτώχευση ή πτωχευμένων επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς εργαζομένων.

* Επιδίωξη της προβολής και διάδοσης των εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v