Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς γλιτώνετε 650 ως 1.000 ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος

Νέα παράταση έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Τι θα συμβεί εάν παρέλθει η προθεσμία.

Πώς γλιτώνετε 650 ως 1.000 ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος

Μια ακόμη ευκαιρία, έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις εταιρίες για να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών προκειμένου να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος που ανέρχεται στα 650 ευρώ ή 1.000 ευρώ, γλιτώνοντας παράλληλα και από την υποβολή πιθανών εκκρεμών δηλώσεων.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα, καθώς η προηγούμενη (μετά από αλλεπάλληλες) παράταση έληγε στις 31 Ιανουαρίου για την υποβολή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Έτσι, έως τις 29 Φεβρουαρίου οι επιτηδευματίες που έχουν σταματήσει να ασκούν το επιτήδευμά τους ή δεν έχουν κάποιο εισόδημα από αυτό θα πρέπει να δηλώσουν πως διέκοψαν τις εργασίες τους βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Εάν περάσει η προθεσμία χωρίς να δηλώσουν εγκαίρως τη διακοπή εργασιών και το κάνουν μεταγενέστερα, θα θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα υποβολής της δήλωσης και θα κληθούν να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τους αναλογούντες φόρους για το ενδιάμεσο διάστημα.

Σύμφωνα με το προηγούμενο (για την παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου) αντίστοιχο έγγραφο της ΓΓΔΕ, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, να υποβάλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας (έντυπο Μ4) στο πλαίσιο της νέας προθεσμίας.

Όσοι αποφασίσουν να διατηρήσουν ενεργά τα βιβλία τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος ανεξάρτητα εάν είχαν δραστηριότητα ή όχι.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που ασκούσε κάποιο επιτήδευμα έως το τέλος του 2014 και πλέον δεν το εξασκεί, είτε γιατί έγινε μισθωτός είτε γιατί πλέον λόγω της κρίσης δεν έχει κάποιο εισόδημα, έχει τη δυνατότητα μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου να προχωρήσει σε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών.

Να διακόψει δηλαδή την άσκηση του επαγγέλματος, δηλώνοντας ότι ουσιαστικά η διακοπή έγινε στο τέλος του 2014.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v