Στο σφυρί βγαίνουν κτήμα Μέρλιν και Αστακός

Alpha και Πειραιώς ξεκίνησαν διαδικασίες πώλησης. Το ακίνητο στην Κέρκυρα και οι συνέργειες με τον διαγωνισμό για Hilton. Πωλείται και το 37% του αγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων. Το ιστορικό της απόκτησής τους από την ΑΕΓΕΚ.

Στο σφυρί βγαίνουν κτήμα Μέρλιν και Αστακός

Στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων, που είχαν αποκτήσει από την ΑΕΓΕΚ πριν από οκτώ χρόνια, στο πλαίσιο της επιχειρηθείσας διάσωσης του κατασκευαστικού ομίλου, προχωρούν Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

Οι δύο τράπεζες βγάζουν στο σφυρί έκταση περίπου 600 στρεμμάτων στην Κέρκυρα (Κτήμα Μέρλιν), τις εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται το λιμάνι του Αστακού και την όμορη βιομηχανική περιοχή καθώς και το 37% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ Βαλκανική, που μεταξύ άλλων διαχειρίζεται τον αγωγό διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Σκοπίων.

Όπως αναφέρει η αναλυτική οικονομική κατάσταση της Alpha Bank, τον περασμένο Ιούνιο προσλήφθηκαν σύμβουλοι πώλησης και ξεκίνησε η διαδικασία για τη ρευστοποίηση των συμμετοχών της στις εταιρίες APE Fixed Assets Α.Ε., APE Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. Μετά τη λήψη απόφασης πώλησης, το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών ταξινομήθηκαν από την Alpha Bank στις κατεχόμενες προς πώληση δραστηριότητες. Η πώλησή τους εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Η APE Fixed Assets Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρία της Alpha, η οποία ελέγχει το Κτήμα Μέρλιν στην περιοχή Δασιά της Κέρκυρας, έκτασης περίπου 608 στρεμμάτων. Η έκταση ανήκε στην ΑΕΓΕK και μεταβιβάστηκε σε εταιρεία που ελεγχόταν από τις πιστώτριες τράπεζές της, στο πλαίσιο της εξυγίανσης, η οποία συμφωνήθηκε το 2008.

Την πώληση της τεράστιας έκτασης ανέλαβε η θυγατρική επενδυτικής τραπεζικής της Alpha, σε συνεργασία με τεχνικούς και νομικούς συμβούλους. Πρόκειται για ένα δύσκολο project καθώς η ανάπτυξη έκτασης 600 στρεμμάτων απαιτεί επένδυση αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για έκταση που προσφέρεται για τουριστική ανάπτυξη, εκτιμάται ότι η Alpha θα απευθυνθεί σε αρκετούς από όσους εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον για το Hilton (Ιονική Ξενοδοχειακή).

Δύσκολη, όπως αποδείχθηκε στο παρελθόν, είναι και η πώληση των εταιρειών, που ελέγχουν και διαχειρίζονται το λιμάνι του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία, μαζί με την όμορη βιομηχανική ζώνη. Οι εταιρείες Αστακός Τέρμιναλ, Ακαπορτ ΑΕ, ΣΥΜΕΤ και ΝΑΒΙΠΕ αποτελούν θυγατρικές της εταιρίας AΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας, η οποία βγαίνει προς πώληση από Alpha (κατέχει το 72,8% του μετοχικού της κεφαλαίου) και Πειραιώς.

Alpha και Πειραιώς είχαν αγοράσει το 90% της Αστακός Terminal και το 50% της Άκαπορτ από την ΑΕΓΕK, έναντι 125 εκατ. ευρώ. Λεφτά με τα οποία η ΑΕΓΕK αποπλήρωσε ισόποσο δάνειο που είχε λάβει από τις δύο τράπεζες. Το υπόλοιπο 10% της Αστακός Terminal και το 50% της Άκαπορτ αποκτήθηκαν έναντι 11,1 εκατ. ευρώ με την εξαγορά της ΣΥΜΕΤ Α.Ε. Η διαδικασία πώλησης των εταιρειών Αστακός Τέρμιναλ, ΣΥΜΕΤ, Ακαπορτ και ΝΑΒΙΠΕ βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο από αυτή του κτήματος Μέρλιν.

Τέλος, η APE Commercial Property αποτελεί κοινοπραξία των Alpha Bank (72,2%) και Πειραιώς (27,8%), η οποία απέκτησε το 37% της ΕΛΠΕΤ-Βαλκανική από την ΑΕΓΕK, με κόστος κτήσης τα 57,6 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΠΕΤ-ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ, που αποτελεί θυγατρική των Ελληνικών Πετρελαίων, συµµετέχει στις Εταιρείες: OKTA AD-Skopje και ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε και διαχειρίζεται τον αγωγό διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Σκοπίων. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του 37% της εταιρείας έχει ο όμιλος ΕΛΠΕ.

Σημειώνεται ότι η Alpha προχώρησε στο β' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε προσδιορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της ενοποιούμενης APE Fixed Assets, ενώ για τις κοινοπραξίες APE Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, προσδιορίστηκε η εύλογη αξία συμμετοχής των δανείων και απαιτήσεων.

Από τον έλεγχο αποτίμησης προέκυψαν ζημίες ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, που επιβάρυναν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v