Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΣΕΒΕΕ: Ερχονται άλλα 18.000 λουκέτα το επόμενο εξάμηνο!

Απαισιόδοξα τα στοιχεία στη νέα έρευνα της Συνομοσπονδίας. Επτά στους δέκα επιχειρηματίες αναφέρουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Πιο ανθεκτικές οι εταιρίες που «γεννήθηκαν» εντός κρίσης. Ποιες εμφανίζονται πιο ευάλωτες.

ΓΣΕΒΕΕ: Ερχονται άλλα 18.000 λουκέτα το επόμενο εξάμηνο!

Περισσότερα από 18.000 «λουκέτα» μικρών επιχειρήσεων προβλέπει για το επόμενο εξάμηνο η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), τα οποία (λουκέτα) θα συμπαρασύρουν στην ανεργία και 33.000 μισθωτούς και εργοδότες. Το δυσοίωνο συμπέρασμα εξάγεται από την εξαμηνιαία έρευνα της Συνομοσπονδίας, η οποία για μια ακόμη φορά αποτυπώνει τις δυσμενείς συνθήκες στη χώρα. Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο που καταγράφει ότι οι επιχειρήσεις που γεννήθηκαν εντός της κρίσης είναι πιο ανθεκτικές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αποτίμηση του α' εξαμήνου 2016 καταδεικνύει τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων και ενός μικρού σταθερού ποσοστού (που κυμαίνεται διαχρονικά στο 5-7%) το οποίο φαίνεται να μην επηρεάζεται από την κρίση. Συγκεκριμένα το 69,2% των ερωτώμενων (7 στις 10 επιχειρήσεις) δηλώνει επιδείνωση της γενικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης (και μόνο το 7,6% παρουσιάζει βελτίωση), γεγονός που συντηρεί τον λόγο θετικών - αρνητικών αποτιμήσεων στο 1:10.

Σε χειρότερη κατάσταση, με μεγάλη απόκλιση, βρίσκονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι (οι αρνητικές αποτιμήσεις ανέρχονται στο 67,8% για τις επιχειρήσεις με έως 1 άτομο προσωπικό). Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος καταγράφεται και στα επιμέρους πραγματικά μεγέθη των επιχειρήσεων. Μάλιστα, η αφαίρεση του ψυχολογικού παράγοντα (μεροληψία αισιοδοξίας για το μέλλον) και η επικέντρωση στα αντικειμενικά μικροοικονομικά δεδομένα της επιχείρησης οδηγεί σε δυσμενέστερες αποτιμήσεις. Ειδικότερα, ο παράγοντας ρευστότητα διατηρεί σταθερά υψηλά επίπεδα αρνητικών αποτιμήσεων, τέτοια που να μην προοιωνίζεται μεσοπρόθεσμα την επενδυτική άνοιξη στην οποία προσβλέπει η επιχειρηματική κοινότητα.

Συγκεκριμένα επιδείνωση δεικτών σημειώνεται:

- στον κύκλο εργασιών για το 66,3% των επιχειρήσεων

- στη ζήτηση για το 63,8%

- στη ρευστότητα το 75,8%

- στις παραγγελίες το 69,5%

- στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 9,1%, μείωση το 37,5% και στασιμότητα το 51,3%.

Αναφορικά με το επίπεδο τιμών αγαθών/υπηρεσιών της επιχείρησης, το 7,7% δηλώνει αύξηση, το 46,3% μείωση, και το 45,4% καμιά μεταβολή. Ως προς την κερδοφορία, σχεδόν το 20% δηλώνει ότι τα κέρδη ήταν μηδενικά/ή είχε ζημίες, ενώ το 34,7% καταγράφει κέρδος κάτω των 10.000 ευρώ.

Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών βαίνει μειούμενος στο 17,6% (από 20,6%). Τη μεγαλύτερη μείωση φαίνεται ότι καταγράφουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, ακόμη μια ένδειξη συγκέντρωσης μεριδίων και τάσης ολιγοπώλησης της αγοράς.

Απαισιοδοξία για το μέλλον

Την ίδια στιγμή, αρνητικές είναι οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο καθώς το 59,5% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση και μόλις το 8,5% βελτίωση. Σε όλους τους δείκτες οικονομικών προσδοκιών καταγράφονται αρνητικές επιδόσεις και απαισιοδοξία για ποσοστό άνω του 57% του συνόλου των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι ο βαθμός απαισιοδοξίας είναι μεγαλύτερος στις πολύ μικρές επιχειρήσεις του δείγματος και στον κλάδο του εμπορίου.

Συγκεκριμένα, στους ειδικότερους δείκτες, το ισοζύγιο θετικών - αρνητικών προσδοκιών που προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο εμφανίζεται σοβαρά επιδεινούμενο:

- στον κύκλο εργασιών, ο δείκτης είναι στο -47,7 από -58,0 στο προηγούμενο εξάμηνο

- στη ζήτηση, -46,5 από -56,7 στο προηγούμενο εξάμηνο

- στη ρευστότητα, -51,5 από -62,1 στο προηγούμενο εξάμηνο

- στις παραγγελίες, -51 από -59,6 στο προηγούμενο εξάμηνο

- στις επενδύσεις: αύξηση προβλέπει μόλις το 2,1% (από 3,4%), μείωση το 29,3% και καμιά μεταβολή το 64,2%.

Υπό τις συνθήκες αυτές, το 42% των επιχειρήσεων θεωρεί αρκετά και πολύ πιθανό να κλείσει το επόμενο διάστημα (έναντι 52,2% του προηγούμενου εξαμήνου). Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι παρουσιάζουν τριπλάσιο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους (αυτοαπασχολούμενοι 51,5%) σε σχέση με τις μεγαλύτερες (από 5 άτομα και πάνω, 17,7%). Ομάδα υψηλού κινδύνου είναι και το σύνολο των επιχειρήσεων που ήταν προμηθευτές μεγάλων εταιρειών που βρίσκονται σήμερα σε δυσκολίες ή και εκκαθάριση.

Οι αντοχές των νέων

Από τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκαν, προκύπτει η ανάπτυξη μιας νέας εκδοχής δυϊσμού/διχοτόμησης της αγοράς, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον, και εκείνων των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Μάλιστα οι νέες επιχειρήσεις (έως 5 έτη λειτουργίας) σημειώνουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις (23,5% των νέων επιχειρήσεων δήλωσαν βελτίωση του τζίρου).

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v