Εκτίναξη βιομηχανικών επενδύσεων 18,8% φέτος περιμένει το ΙΟΒΕ

Μειώθηκαν 3,5% οι επενδύσεις στη βιομηχανία το 2016, σύμφωνα με τη μέτρηση του ΙΟΒΕ. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη η εκτίμηση των επιχειρήσεων για τις φετινές επενδύσεις. Οι βασικές προτεραιότητες.

Εκτίναξη βιομηχανικών επενδύσεων 18,8% φέτος περιμένει το ΙΟΒΕ

Στην έρευνα επενδύσεων του ΙΟΒΕ που διεξάγεται στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου του τρέχοντος έτους, πραγματοποιείται μια νέα -απολογιστική πλέον- εκτίμηση για τη συνολική πορεία των επενδύσεων στη Βιομηχανία κατά το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2016 υποχώρησαν κατά 3,5% σε σχέση με τις δαπάνες του 2015. Κατά την προηγούμενη έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, προβλεπόταν ελαφρώς μεγαλύτερη πτώση των επενδύσεων για το 2016, της τάξης του 5%. Επιπρόσθετα, από την προηγούμενη έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, η τελική εκτίμηση για τη μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το 2015 είχε διαμορφωθεί στο -5%

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, το 2016 στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε. Από τις βασικές βιομηχανίες, στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών και στα Χημικά σημειώνεται άνοδος της τάξης του 5% και 9% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, πτώση της τάξης του 7,5% καταγράφηκε πέρυσι στις εκτιμήσεις των επενδύσεων στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός, επίδοση που λόγω της σχετικής σημασίας του κλάδου επηρεάζει τελικά και το σύνολο της βιομηχανίας. 

Στους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους που εξετάζονται, η επενδυτική δαπάνη το 2016 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 18,2%. Από αυτούς, στην Ένδυση - Υπόδηση και την Κλωστοϋφαντουργία, οι επιχειρήσεις δήλωσαν έντονα αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα.

Ωστόσο μεταξύ των λοιπών κλάδων, στον Μηχανολογικό εξοπλισμό και στις Ηλεκτρικές μηχανές & συσκευές καταγράφεται για την προηγούμενη χρονιά μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα.

Προβλέψεις επενδύσεων για το 2017

Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε νέα πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2017. Συνήθως οι προβλέψεις στις αρχές έτους τείνουν να αποτελούν υπερεκτιμήσεις της επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία τελικά πραγματοποιείται.

Επομένως, τα σχετικά αποτελέσματα θεωρείται ότι ενσωματώνουν ένα βαθμό αυξημένης αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων. Δεδομένων των παραπάνω, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, οι σχετικές δαπάνες για το 2017 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 18,8%.

Η εκτίμηση αυτή είναι ισχυρή αλλά αρκετά ηπιότερη σε σύγκριση με την πρώτη αντίστοιχη εκτίμηση στην έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2016 (35%).

Σε κλαδικό επίπεδο, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές τάσης μεταξύ των κλάδων. Η άνοδος εκπορεύεται από την αναμενόμενη διεύρυνση των επενδύσεων στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός κατά 22,3%, καθώς και στα Χημικά (21,1%) και τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (24,3%).

Στον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης δεν αναμένεται μεταβολή των επενδυτικών δαπανών, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους και συγκεκριμένα στην Κλωστοϋφαντουργία και τις λοιπές βιομηχανίες, οι πρόσφατες εκτιμήσεις καταλήγουν σε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2017 σε σχέση με το 2016 κατά 18% και 20% αντίστοιχα.

Oι επενδυτικές προτεραιότητες

Oι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2017 διαφοροποιούνται ελαφρώς σε σχέση με το 2016, βάσει των σχετικών προβλέψεων. Κύρια προτεραιότητα παραμένουν οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, με ίδιο ποσοστό με το περυσινό (39%), ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για λοιπούς σκοπούς (16%), για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα και διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (14% αμφότερα).

Δεύτερη από το τέλος, μια θέση χαμηλότερα από ό,τι το 2016, βρίσκεται η δαπάνη για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (10%). Τελευταία προτεραιότητα παραμένει σταθερά η εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής (7%).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v