Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνολογία: Ξανά στους ουραγούς του ΟΟΣΑ η Ελλάδα

Μεταξύ των τελευταίων η χώρα μας σε σειρά δεικτών τεχνολογικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το Digital Technology Outlook 2017. Βελτίωση στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων, στοίχημα οι ταχύτητες.

Τεχνολογία: Ξανά στους ουραγούς του ΟΟΣΑ η Ελλάδα

Στις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ, με βάση τις επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Digital Technology Outlook 2017 του διεθνούς οργανισμού.

Παρά τη σημαντική βελτίωση που παρουσίασαν οι συγκεκριμένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς αποδείχθηκαν περισσότερο ανθεκτικές στην κρίση, αντιστοιχούσαν μόλις στο 1,5% του ελληνικού ΑΕΠ το 2015, όταν στην Τσεχία άγγιζαν το 4%, στη Σουηδία το 3,5%, στην Εσθονία το 2,4% και ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 2,2%. Στην έκθεση του οργανισμού επισημαίνεται πως οι επενδύσεις σε ICT είναι «σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και ενισχύουν την ανάπτυξη». Ταυτόχρονα, οι συγκεκριμένες επενδύσεις ενισχύουν τη δικτυακή οικονομία, με σημαντικά οφέλη για την παραγωγικότητα.

Το 2015, οι επενδύσεις σε ICT αντιπροσώπευαν το 11% των συνολικών επενδύσεων και το 2,3% του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. Εξαιτίας της μεγάλης κάμψης των συνολικών επενδύσεων στη χώρα μας και των σημαντικών επενδύσεων που προωθούνται κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο. Το 2007, οι επενδύσεις σε ICT αποτελούσαν το 6,46% των συνολικών επενδύσεων στην Ελλάδα και το 2015 είχαν φτάσει το 12,52% των συνολικών επενδύσεων. Ωστόσο η χώρα μας εξακολουθεί να υστερεί έναντι των περισσότερων κρατών-μελών του οργανισμού.

Στις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ βρίσκεται η Ελλάδα και με βάση τη συμβολή του τομέα ICT στην προστιθέμενη αξία. Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία τριάδα μαζί με την Τουρκία και το Μεξικό, με τον τομέα ICT να συνεισφέρει μόλις το 3,1% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, κυρίως χάρη στην αγορά τηλεπικοινωνιών.

Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 5,41% και στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Νότια Κορέα (10%), η Σουηδία (7%) και η Φινλανδία (7%). Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ η προστιθέμενη αξία τείνει να συγκεντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής, που προσεγγίζει το 75% της συνολικής προστιθέμενης αξίας του κλάδου ICT. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις καθώς σχεδόν το 75% προέρχεται από τις τηλεπικοινωνίες και μόλις 0,17% της συνολικής προστιθέμενης αξίας προέρχεται από την κατασκευή προϊόντων τεχνολογίας.

Αλλά και με βάση τη συνεισφορά του τομέα ICT στην απασχόληση, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ. Το 2015 ο τομέας πληροφορικής και επικοινωνιών συνεισέφερε το 1,41% των συνολικών θέσεων εργασίας στη χώρα μας, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στο 3%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση των κρατών-μελών του οργανισμού, με τελευταίο το Μεξικό. Η Εσθονία, η Νότια Κορέα και το Λουξεμβούργο εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις, με περισσότερο από το 4% των συνολικών θέσεων εργασίας να προέρχονται από τον τομέα ICT. Στη χώρα μας, το 50% των θέσεων εργασίας στην πληροφορική και τις επικοινωνίες προέρχεται από την αγορά τηλεπικοινωνιών.

Οσον αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις, η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στον ΟΟΣΑ, με το ποσοστό διείσδυσης στο 33,6% (περίπου 34 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους) στα τέλη Δεκεμβρίου 2016. 

Όμως, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Akamai, που επικαλούνται και οι αναλυτές του διεθνούς οργανισμού, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με βάση την ταχύτητα των ευρυζωνικών συνδέσεων. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016, η μέση ταχύτητα των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα ήταν 7,8 Mbps, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν σχεδόν διπλάσιος (14,1 Mbps) και η μέση ταχύτητα σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Νορβηγία και η Σουηδία ξεπερνούσε τα 20 Mbps.

 

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v