Σε θεσμικό... κομφούζιο ο ασφαλιστικός κλάδος

Πριν καλά-καλά ο κλάδος προσαρμοστεί στο πλαίσιο του Solvency II, άλλες τρεις Κοινοτικές θεσμικές παρεμβάσεις καλούνται να εφαρμοστούν μέσα στους επόμενους μήνες. Για αντιαναπτυξιακή υπερ-ρύθμιση μιλούν στην αγορά.

Σε θεσμικό... κομφούζιο ο ασφαλιστικός κλάδος

Σε κατάσταση… θεσμικού σοκ βρίσκεται ο ασφαλιστικός κλάδος, καθώς το μπαράζ των κανονισμών που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί ασάφειες, προκαλεί σύγχυση και αναμφίβολα διογκώνει τη γραφειοκρατία και τα λειτουργικά έξοδα.

Ο ασφαλτικός κλάδος ακόμη δεν έχει καταφέρει καλά-καλά να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας Solvency II (υπάρχουν ήδη ενστάσεις που ζητούν την τροποποίηση του πλαισίου και κυρίως την μεγαλύτερη αναλογικότητα των διαδικασιών σε εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπως οι ελληνικές) και ήδη έχει έρθει αντιμέτωπος με τρεις νέες θεσμικές προκλήσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν μέσα σε λίγους μήνες από σήμερα:

Την Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD που εστιάζει στο χώρο των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων, αλλά προφανώς άπτεται και επηρεάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τον κανονισμό των PRIIPS, που αναφέρεται στη διάθεση χρηματοοικονομικών προϊόντων από ασφαλιστικούς Ομίλους.

• Και τον Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν στη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών και άρα θεωρητικά θα έπρεπε οι φορείς της ασφαλιστικής αγοράς να τους υποδεχτούν με ενθουσιασμό, οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς σε πολλά σημεία τους θεωρούνται αχρείαστα γραφειοκρατικοί, ασαφείς και ιδιαίτερα δαπανηροί.

Κύκλοι της αγοράς μιλούν για καθεστώς υπερ-ρύθμισης, το οποίο… κινδυνεύει να σκοτώσει την αγελάδα που φέρνει το γάλα! «Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφερόμαστε από το ένα άκρο στο άλλο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να προκύψουν μεγαλύτερα προβλήματα από τα όσα ενδεχομένως υπήρχαν», σημειώνεται από κύκλους της αγοράς.

Ενδεικτικά, ο Χριστόφορος Σαρδελής, πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής αναφέρθηκε πρόσφατα στη γραφειοκρατία, στο αυξημένο λειτουργικό κόστος, αλλά και σε δυσλειτουργίες που μπορούν να προκληθούν από το συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό περιβάλλον.

Ειδικά για την Κοινοτική Οδηγία PRIIPS (πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων), ο κ. Σαρδελής ανέφερε καυστικά πως ο πωλητής θα πρέπει να διαθέτει… διδακτορικό δίπλωμα και ο πελάτης Μaster, αν θέλει να κατανοήσει τους όρους που υπογράφει, ενώ μετά οι εταιρείες θα κινδυνεύουν με πρόστιμα!

Επίσης, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν τη δυσφορία τους για το περιεχόμενο του κανονισμού προσωπικών δεδομένων, καθώς αυτός θα αποτρέψει τις εταιρείες από να βρουν τρόπους περιορισμού των εξόδων τους και θα τις θέτει συνεχώς σε μια σειρά νομικών κινδύνων που συνεπάγονται πρόστιμα.

Κοινός παρονομαστής των συμπερασμάτων είναι μέσα πως από τις συνεχείς παρεμβολές στο θεσμικό πλαίσιο, θα δούμε μια έντονη συγκέντρωση στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα υποστηρίζει γνωστός παράγοντας της αγοράς:

«Σε αντίθεση με τον τραπεζικό κλάδο, η μέχρι τώρα συγκέντρωση της ευρωπαϊκής αγοράς είναι πολύ μικρότερη, καθώς υπάρχουν πάνω από πέντε χιλιάδες εταιρείες. Φαίνεται ότι με τις νομοθεσίες αυτές, θα δούμε το αριθμό των εταιρειών να περιορίζεται δραστικά, καθώς οι μικρότερες δεν θα μπορούν να αντέξουν το κόστος σε ευρώ και εργατοώρες που συνεπάγεται η παρακολούθηση και τήρηση αυτών των κανονισμών.

Προφανώς, η ευρωπαϊκή αυτή τάση αφορά και την Ελλάδα και ιδίως εταιρείες των γενικών κλάδων, όπως επίσης και επιχειρήσεις διαμεσολάβησης».

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v