Ποιες αλλαγές έρχονται σε ν. Κατσέλη και Εξωδικαστικό

Η αποτροπή των στρατηγικά κακοπληρωτών από το «καταφύγιο» του νόμου βασικός στόχος των αλλαγών. Ποιες παρεμβάσεις θα νομοθετηθούν. Προς απλούστευση η αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ποιες αλλαγές έρχονται σε ν. Κατσέλη και Εξωδικαστικό

Οι επερχόμενες αλλαγές στο νόμο Κατσέλη - Σταθάκη και οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό (ν.4469/2017) θα βρεθούν στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων των τεχνικών κλιμακίων κυβέρνησης και θεσμών, ώστε αύριο Τετάρτη, τα θέματα να μεταφερθούν προς συζήτηση σε ανώτατο επίπεδο. Συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων έγινε και χθες, ωστόσο ήταν διαδικαστική και περιορίστηκε στην υποβολή στοιχείων για την εξέλιξη των δύο νόμων.

Κατά κύριο λόγο, στόχος των παρεμβάσεων στο νόμο Κατσέλη - Σταθάκη, οι οποίες σημειωτέον έχουν συμφωνηθεί σε πρώτο επίπεδο από τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι η αποτροπή των στρατηγικά κακοπληρωτών στο να βρίσκουν καταφύγιο στο νόμο, αλλά και η απλούστευση των διαδικασιών υπαγωγής όσων πληρούν τις προϋποθέσεις. Αντίστοιχα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, θα συζητηθεί η ελληνική πρόταση για τη μείωση των δικαιολογητικών που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Στο πλαίσιο «θωράκισης» του νόμου Κατσέλη - Σταθάκη, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να αίρεται υποχρεωτικά το τραπεζικό απόρρητο, όχι μόνο όσων θα αιτηθούν την προστασία του νόμου, αλλά και εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί ή βρίσκονται στα στάδια της προδικαστικής διαδικασίας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν ο οφειλέτης έχει πραγματική οικονομική αδυναμία ή την προφασίζεται.

Στην ίδια κατεύθυνση, θα αίρεται η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, όταν οι οφειλέτες που έχουν πάρει προσωρινή ή και οριστική απόφαση σταματούν να πληρώνουν τις δόσεις (σ.σ. σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για να αρθεί η αναστολή των διωκτικών μέτρων θα πρέπει το δικαστήριο να εκδώσει σχετική απόφαση), ενώ εντός 30 ημερών από την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, ο αιτών θα πρέπει να ζητήσει νέα δικάσιμο. Διαφορετικά δεν θα έχει δικαίωμα υπαγωγής.

Με τις επικείμενες τροποποιήσεις, θα απορρίπτονται από τις πρόνοιες του νόμου όσοι μετά από δύο αναβολές της εκδίκασης δεν εμφανιστούν στο δικαστήριο και θα τίθενται εκτός νόμου όσοι διαπιστώθηκε ότι απέκρυψαν από δόλο οικονομικά στοιχεία ή με τον ίδιο τρόπο μετέβαλαν την περιουσιακή τους κατάσταση.

Παράλληλα, θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας για το διάστημα που η οφειλή τους είχε «παγώσει» οι οφειλέτες που στη συνέχεια τίθενται εκτός νόμου, ενώ θα εισαχθεί και διάταξη με την οποία θα απαλλάσσεται ο πρωτοφειλέτης, αν το πλάνο αποπληρωμής των χρεών αναλάβει εγγυητής του οφειλέτη.

Επί των παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της διαδικασία, θα προβλεφτεί ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή του οφειλέτη στον νόμο θα προσκομίζουν στο δικαστήριο οι πιστωτές.

Σε αυτή τη θεματολογία της διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δεν πρόκειται να υπάρξουν «επιπλοκές» μεταξύ των δύο πλευρών καθότι οι αλλαγές, στο γενικό τους πνεύμα, είναι προσυμφωνημένες. Άλλωστε, ότι θα υπάρξουν αλλαγές το ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, στη διάρκεια σύσκεψης με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Σε ό,τι αφορά το νόμο 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός), θα συζητηθεί το θέμα μείωσης των δικαιολογητικών που συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση υπαγωγής, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του νόμου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι κατά κύριο λόγο φορολογικής φύσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητείται από τους θεσμούς το «πράσινο φως» ώστε να μην κατατίθενται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1).

2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013).

3. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).

4. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους.

8. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

9. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

10. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σταμάτης Ζησίμου s.zisimou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus